Stookverbod !

Beste gasten, helaas moeten wij u onderstaand bericht mededelen. Er mag niet meer gestookt worden !! Geen BBQ’s en geen vuurkorven meer, helaas.

Artikel 5:34        Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
 2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op;
  • a.verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • b.sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;
  • c.vuur voor koken, bakken en braden.
 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.
 5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale Milieuverordening 2013.

In principe mag een terrashaard of vuurkorf dus als er maar geen sprake is van gevaar, overlast of hinder. Dat gevaar is er echter nu wel. Via de Veiligheids Regio Utrecht heb ik vernomen dat er een stookverbod van kracht is omdat we in risicocatergorie 2 zitten. Bij fase 2 zie  https://www.natuurbrandrisico.nl/ heeft de VRU bepaald dat er niet gestookt mag worden. Voor aanvullende vragen is het beste om zelf contact op te nemen met de VRU op 088 878 1000 

Hopend op een ieders begrip en medewerking.
Vriendelijke Groeten,
Natuurcamping Fazantenhof

veiligheidsregio utrecht

Volg ons op

0 reacties