Kampeerreglement

Versie 2.1 Jaartal 2022

Beste campinggasten,

Om het voor iedereen een zo aangenaam mogelijk verblijf te laten zijn, vragen wij u onderstaande regels in acht te nemen:

 • Bij aankomst op de camping is eenieder verplicht zich te melden bij de receptie. Indien er niemand aanwezig is kunt u bellen of een bericht sturen naar 0610484896. U wordt verzocht eerst contact te hebben gehad met de receptie, alvorens u de plaats in mag nemen.
 • Bij vertrek wordt u verzocht uit te checken bij de receptie, wilt u eerder vertrekken dan dat wij open zijn, bespreek dit dan de dag ervoor zodat eventuele openstaande kosten nog verrekend kunnen worden. Laat uw plaats netjes achter.
 • Het is niet toegestaan het terrein met de auto te berijden buiten het plaatsen van uw kampeermiddel. Probeer de tijd van het laden en/of lossen te beperken en plaats naderhand uw auto dan op een van de parkeerplaatsen.
 • Op de camping wordt stapvoets gereden, MAX 10 KM p/u.
 • Tussen 23:00 en 07:00 uur proberen alle gasten zo min mogelijk geluid te maken om zo de nachtrust te bewaren.
 • Huisdieren dienen aangelijnd te zijn buiten uw caravan of tent. Bij deze het verzoek om bij het uitlaten de boszijde langs het pad te kiezen. Uitwerpselen van uw dieren op het terrein dienen door de eigenaar van het beestje te worden opgeruimd.
 • Gelieve bij gebruik van radio, TV en mobiele telefoon ook met uw omgeving rekening te houden.
 • De kampeerplaats is voor gebruik van de gast en het opgegeven aantal mede-gasten. Verwacht u bezoek of logés, dan dient dit bij de receptie gemeld en betaald te worden.
 • Het gebruik van een BBQ en/of een vuurkorf is enkel toegestaan als www.natuurbrandrisico.nl fase 1 geeft. Bij fase 2, is open vuur totaal verboden en mogen alleen gas BBQ’s nog worden gebruikt. Als u wel mag stoken, dan dienen onderstaande veiligheidsregels strikt in acht te worden genomen;
  • Er mag alleen worden gestookt in een vuurkorf, vuurschaal, buitenhaard of BBQ op poten. Heeft u geen vuurkorf bij u, dan zijn deze te huur bij receptie.
  • Stoken op de grond, of enkel op de tegels is verboden!
  • Kant en klare BBQ’s dienen op een steen en een verhoging dan wel tafel gebruikt te worden.
  • Onder de BBQ of vuurkorf legt u meerdere stoeptegels, zodat de gehele installatie op de stenen staat.
  • Binnen handbereik heeft u een emmer water staan.
  • U stookt alleen met droge kolen/ droog hout, zodat u geen rookoverlast voor de omgeving veroorzaakt.
  • U bent de verantwoordelijke aangewezen persoon die het vuur onder controle houdt en het dooft bij het verlaten van het vuur.
  • De as kan na afkoelen gedeponeerd worden in de as-emmer bij het prieel, naast de stenen BBQ. Deze emmer is enkel en alleen bedoeld voor as!
 • U mag ook gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde BBQ-voorziening en vuurplaats bij het prieel.
 • Kinderen zijn ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de ouders/ begeleiders.
 • Kinderen mogen, op eigen risico, gebruik maken van de speeltoestellen op het terrein.
  • Toiletgebouwen zijn geen speelplaats.
  • Dringend verzoek de zandbak niet door de gootsteen te spoelen.
 • Een net en schoon sanitairgebouw bevalt iedereen. Wij verzorgen de schoonmaak, u werkt mee het netjes te houden. Schoonmaak zal dagelijks plaatsvinden, waardoor beurtelings de sanitaire units dan enige tijd niet toegankelijk zijn.
 • U dient uw plaats zelf opgeruimd te houden. Het verfraaien van uw plaats met lampjes en bloempotten dient beperkt te zijn en in de natuurlijke omgeving te passen.
 • Het is niet toegestaan om te graven in het terrein, lijnen te spannen, spijkers en dergelijke in bomen te slaan en/of beplanting aan te brengen.
 • Het aanbrengen van terreinverharding (tegels) dient altijd in overleg met de beheerder te gebeuren en mag niet de grootte van voortent/luifel overschrijden.
 • Vlonders kunnen in overleg met beheerder op het terrein blijven liggen in de winter.
 • Overige “bodembedekkers” in overleg: zij dienen lucht- en waterdoorlatend te zijn.
 • Verzoek om uw huisvuil zo veel mogelijk te scheiden, zo klein mogelijk te maken en in een goed afgesloten zak in de daarvoor bestemde container te deponeren. Grofvuil mag niet in de container en niet zondermeer worden achtergelaten. Neem tijdig contact op met de receptie voor afvoermogelijkheden.
 • Het chemisch toilet kunt u legen in de stortput bij het sanitair gebouw.
 • Al het vuile-/afwaswater wordt geleegd bij het sanitair gebouw, dan wel bij de afvoer van de comfort plaatsen, maar niet zomaar op het terrein gegooid.
 • Oudere kampeermiddelen zijn van harte welkom, mits goed onderhouden.
 • Op het kampeerterrein zijn geen enkele vormen van commerciële activiteiten door campinggasten toegestaan. Het onderverhuren van uw kampeermiddel is verboden.
 • Natuurcamping Fazantenhof is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of opgelopen schade die voortvloeien uit uw verblijf op onze camping.

Bij overtreding van dit regelement door de campinggast, behoudt Natuurcamping Fazantenhof zich het recht om de overeenkomst met de campinggast met onmiddellijke ingang te beëindigen. De schade en eventueel gemaakte kosten zullen dan in rekening worden gebracht bij de campinggast.

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Natuurcamping Fazantenhof