Kampeerreglement Natuurcamping Fazantenhof

Versie 2.1 Jaartal 2020

Beste campinggasten,

Om het voor iedereen een zo aangenaam mogelijk verblijf te laten zijn, vragen wij u onderstaande regels in acht te nemen:

 • Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich te melden bij de receptie. Indien er niemand aanwezig is kunt u bellen of een bericht sturen naar 0610484896. U wordt verzocht eerst contact te hebben gehad met de beheerder, alvorens u de plaats in mag nemen.
 • Het is niet toegestaan het terrein met de auto te berijden buiten het plaatsen van uw caravan of tent. Probeer de tijd van het laden en/of lossen te beperken en plaats naderhand uw auto dan op de parkeerplaatsen of langs het pad.
 • Op de camping wordt stapvoets gereden
 • Tussen 22:30 en 07:00 uur proberen alle gasten zo min mogelijk geluid te maken.
 • Kinderen zijn de verantwoordelijkheid van de ouders/begeleiders.
 • Huisdieren dienen aangelijnd te zijn buiten uw caravan of tent. Bij deze het verzoek om bij het uitlaten de boszijde langs het pad te kiezen. Uitwerpselen van uw dieren op het terrein dienen door de eigenaar van het beestje te worden opgeruimd.
 • Gelieve bij gebruik van radio, TV en mobiele telefoon ook met uw omgeving rekening te houden.
 • De kampeerplaats is voor gebruik van de gast en het opgegeven aantal mede-gasten. Verwacht u bezoek of logees, dan dient dit bij de beheerder gemeld te worden.
 • BBQ-en en/of een vuurkorf is toegestaan onder voorwaarden dat men zand of een tegel onder de BBQ legt, een emmer water naast het vuur heeft staan, geen (rook)overlast voor de omgeving vormt en één verantwoordelijke heeft aangewezen. Stook nooit met half-nat materiaal.
 • U mag ook gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde BBQ-voorziening.
 • Bij droogte mag er helemaal geen vuur meer worden gemaakt, zie de gemeentelijke verordening bij droogte! (geel bord op de hoek van de Dennenlaan)
 • Een elektrisch kacheltje mag alleen in uitzonderlijke gevallen (melden/met toeslag) worden gebruikt.
 • Kinderen mogen, op eigen risico, gebruik maken van de speeltoestellen op het terrein.
  • Toiletgebouwen zijn geen speelplaats.
  • Dringend verzoek de zandbak niet door de gootsteen te spoelen.
 • Een net en schoon sanitairgebouw bevalt iedereen. Wij verzorgen de schoonmaak, u werkt mee het netjes te houden. Schoonmaak zal dagelijks plaatsvinden tussen 14:00 en 16:00 uur. Beurtelings zijn de sanitaire units dan enige tijd niet toegankelijk.
 • U dient uw plaats zelf opgeruimd te houden. Het verfraaien van uw plaats met lampjes en bloempotten dient beperkt te zijn en in de natuurlijke omgeving te passen.
 • Het kan niet worden toegestaan dat er gegraven wordt in het terrein, er lijnen worden gespannen, spijkers en dergelijke in bomen worden geslagen en/of beplanting wordt aangebracht zonder overleg.
 • Het aanbrengen van terreinverharding (tegels) dient altijd in overleg met de beheerder te gebeuren en mag niet de grootte van voortent/luifel overschrijden.
 • Vlonders kunnen in overleg met beheerder op het terrein overwinteren onder groen zijl. Daarvoor dient u wel een borgsom te betalen.
 • Overige “bodembedekkers” in overleg: zij dienen lucht- en waterdoorlatend te zijn.
 • Verzoek om uw huisvuil zo veel mogelijk te scheiden en zo klein mogelijk te maken en in een goed afgesloten zak in de daarvoor bestemde container te deponeren. Grof vuil mag niet in de container en niet zondermeer worden achtergelaten. Neem tijdig contact op met de beheerder voor afvoermogelijkheden.
 • Het chemisch toilet kunt u legen in de speciale afvoer van het sanitair gebouw.
 • Al het vuile-/afwaswater wordt geleegd bij het sanitair gebouw en niet zomaar op het terrein leeggegooid.
 • Oudere kampeermiddelen zijn van harte welkom, mits goed onderhouden.
 • Op het kampeerterrein zijn geen enkele vorm van commerciële activiteiten door campinggasten toegestaan. Ook het onderverhuren van uw kampeermiddel is verboden.
 • De kosten van eventueel bezoek of logees rekent u voor uw vertrek af.
 • Natuurcamping Fazantenhof is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of opgelopen schade die voortvloeien uit uw verblijf op onze camping.

Bij overtreding van dit regelement door de campinggast, behoudt Natuurcamping Fazantenhof zich het recht om de overeenkomst met de campinggast met onmiddellijke ingang te beëindigen. De schade en eventueel gemaakte kosten zullen dan in rekening worden gebracht bij de campinggast.

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Hartelijk bedankt, vriendelijke groeten,

Fazantenhof

RESERVEER NU